Visjon

Frihet og Glede i et Positivt miljø – vår visjon og styrke

Tdm Barnehager har som formål å drive kvalitative gode og trygge barnehager. Vi legger vekt på at kundene skal føle at barna deres har det godt og trives på barnehagen. Vi satser på å holde en høy service profil gjennom en løpende og god kommunikasjon.
Vi legger til rette for at foreldrene skal føle seg hjemme i våre barnehager. Derfor står det alltid kaffe og te tilgjengelig, slik at foreldrene, når de har anledning, kan sette seg ned i sofaen og prate med personalet, andre foreldre og andre barn. På denne måten blir de kjent med sitt barns andre hjem.Vi har aktive foreldremøter hvor kundene har reell påvirkning på hvilke opplevelser deres barn skal få i barnehagen.
 
Vi mener at personalet er den viktigste ressursen i barnehagen. Glade og positive voksenpersoner som har respekt for, og trives sammen med barn. Det har alle barn krav på. Husk at barna ikke kan velge bort de voksne i barnehagen. Derfor satser vi også på godt kvalifisert personale som i tillegg til riktig utdannelse har personlige kvalifikasjoner som har en positiv påvirkning på de barna som får gleden av å gå i våre barnehager.
 
Barn som ser tilbake på tiden i en av Tdm Barnehagers barnehager skal minnes denne tiden som en god og glad periode i deres liv. Vi har som mål at barna skal få med seg en solid ballast bestående av; god sosial kompetanse, selvstendighet, trygghet, selvtillit og en god selvfølelse. Dette er viktige og grunnleggende elementer for å møte morgendagens samfunn på en god måte.
 
Vi arbeider etter følgende virksomhetsmodell og visjon:

VISJON

Frihet og glede i et positivt miljø

BARNET

Gi barna en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill. Frihet med adekvate grenser.

SERVICE

Tilfredsstille foreldres ønsker og behov. Ha en god og åpen dialog.

 

ANSATTE

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Vi skal ha et positivt miljø som gir trygghet, anerkjennelse og respekt.

Barndommen har i de senere år blitt mer og mer organisert og strukturert. Vi ønsker å gi barna en frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen innenfor trygge og positive rammer. Vi har kun en barndom, og det er en viktig del av livet. Det er for barn den eneste delen som finnes. Vi lever nå! Derfor må vi ha det bra! Dette er en filosofi vi ønsker skal ligge til grunn i Tdm Barnehager.
Ut ifra denne grunnholdningen har vi formulert følgende visjon:

Frihet og glede i et positivt miljø

Tdm Barnehager ønsker at denne visjonen skal gjenspeile seg i barnehagenes totale drift. Driften har vi delt inn i tre virksomhetsområder som vi mener er en oversiktlig, dekkende og naturlig inndeling. Den enkelte barnehage kan ha ulikt innhold innenfor hvert enkelt virksomhetsområde, avhengig av barnehagens nisje og særpreg, men alle Tdm Barnehagers barnehager arbeider for samme hovedmål innenfor det enkelte området. Og alle ansatte skal alltid ha vår visjon klart for seg i alt arbeidet som gjøres i våre barnehager.