VI BIDRAR TIL ET BEDRE MILJØ

TDM Barnehager har nå kjøpt inn 2000 miljønett som vi ønsker at alle foreldre og ansatte skal benytte seg av. Vi har fokus på bærekraftig utvikling, og ønsker å få med alle foreldre på laget. Vi har nå delt ut gratis miljønett, som vi oppfordrer alle til å benytte seg av, spesielt til å frakte tøy frem og tilbake i barnehagen. Disse kan vaskes, så tanken er at disse skal brukes til både rent og skittent tøy. Vi håper alle ønsker å bidra til å minske bruken av plast.

PLASTPOSER; BRUKT I 25 MINUTTER – 500 ÅR I NATUREN

Plasten er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Kaster du en plastpose, en isoporplate eller annen plast i sjøen, brytes det ikke ned til jord. I stedet blir ditt avfall til tusenvis av små biter som fugler og fisker tror er mat.  I gjennomsnitt er en plastikkposes levetid 25 minutter, før den ender i søppelposen. Nedbrytningsprosessen tar derimot mellom 100-500 år. 

 

Vi i TDM Barnehager ønsker å bidra på vår måte for å redusere plastsøppelet.

VI DELER UT 2000 MILJØNETT FOR Å REDUSERE BRUK AV PLAST I VÅRE BARNEHAGER til barn, foreldre og ansatte. Fra september 2018 vil ikke lenger våre barnehager bruke plastposer for å sende hjem skittentøy.

Rammeplanen for barnehagen sier;
«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden»

BLI MED DU OGSÅ – SÅ VÅRE BARN FÅR EN GOD FREMTID