/>

MUSIKK GJØR BARN SMARTERE

TDM Barnehager har sin egen musikkpedagog for å kunne tilby barna i alle våre barnehager et musikalsk opplegg tilpasset de ulike aldersgruppene . Vår musikkpedagog reiser rundt i våre barnehager og holder tilrettelagte musikksamlinger. Hun jobber med vårt eget unike korpsprosjekt. Ved Asak Kulturbarnehage gir hun i tillegg enkelttimer i piano.

Musikkpedagog i Tdm barnehager

Asak styrer Silje

I min førskolelærer –og musikkutdanning fra høgskolen i Østfold fikk jeg kompetanse på å arbeide med barn i barnehage og med musikk, som jeg i stor grad kan benytte meg av som musikkpedagog. I tillegg studerer jeg for tiden deltid ved Norges musikkhøgskole, på studiet Musikk og helse. Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner. Som for eksempel barn i barnehagen.

I min stilling som musikkpedagog kan jeg være med på å skape masse musikkglede med ulike musikkaktiviteter, sang, dans, takt og toner. Barna blir bl.a. kjent med musikkelementene rytme, klang, puls, dynamikk, toner og klang.

Korps

De eldste barna i TDM barnehager får mulighet til å være med i vårt korpsprosjekt, der de får spille på pocket trompeter, klarinetter og trommer.
Korps trening_2

 

Pianoundervisning

De eldste barna i Asak kulturbarnehage får også individuell pianoundervisning med enkel notelære. Nivået er tilpasset det enkelte barnet, og målet er hver gang å oppnå mestringsfølelse og spilleglede.Piano undervisning

 

Hvorfor musikk i barnehagen?

«Musikk gjør barn smartere» Det mener i så fall forskeren Pål Johan Karlsen, som viser til en forskning som har vist at musikalsk undervisning gir barn fortrinn både i språk og matematikk. Å spille et instrument som barn, skal også styrke hukommelsen.

Jeg ønsker å gi barna positive musikalske opplevelser, ved at barnet selv er deltakende alene og i samspill med andre, men også ved lytting til musikk. Bevegelser og sansing er grunnleggende ferdigheter hos mennesker som må stimuleres og holdes ved like uansett alder. Ved å bruke tilrettelagte sanger og lydleker kan det bl.a. stimulere barnets evne til å tolke lyder, som videre hjelper språkutviklingen.

Musikksamling

Korpstrening_3